Producenci, dystrybutorzy, sprzedawcy, najemcy i serwisanci zaangażowani w przemysł trwałego sprzętu medycznego są częścią bardzo lukratywnego biznesu, który jest stale poszukiwany. Narażenie na zagrożenia jest jednak wyjątkowo związane z pracą.

W przypadku, gdy powiązany produkt zostanie błędnie uznany przez jego dostawców, może on ponosić odpowiedzialność za związane z tym szkody majątkowe, obrażenia ciała lub śmierć …

Ubezpieczenie trwałego sprzętu medycznego

Narażenie na ryzyko każdego wyprodukowanego urządzenia jest określane w zależności od jego rodzaju i zastosowania. Niektóre rodzaje sprzętu muszą być zaprojektowane w bardzo sterylnych warunkach.

Niektóre urządzenia są zaprojektowane do podtrzymywania życia, a niektóre są używane w szpitalnej sali operacyjnej.

Firmy ubezpieczeniowe dzielą różnorodne trwałe urządzenia medyczne na trzy oddzielne grupy:

– Do diagnozy

– Do terapii

– Do celów śledzenia

Ubezpieczenie trwałych dostaw sprzętu medycznego

Handlowcy angażują się we wszelkie aspekty sprzedaży lub wynajmu produktów, takie jak:

– wózki inwalidzkie

– aparat tlenowy

– maszyny oddechowe

– Urządzenia terapeutyczne

– Sprzęt ortopedyczny

Oczywiście wypożyczenie sprzętu jest bardziej problematyczne niż sprzedaż. Wynika to z następującego faktu:

– Wynajem sprzętu prowadzi do mniejszej konserwacji i konieczności przestrzegania instrukcji producenta.

– Leasing sprzętu może prowadzić do garnituru z powodu uszkodzenia lub wadliwego działania, a następnie negatywnego wpływu na pacjentów wrażliwych fizycznie.

Wiadomości o obligacjach dla dostawcy trwałego sprzętu medycznego

Handlowcy trwałych materiałów medycznych podlegają federalnym wymogom dotyczącym obligacji. Aby otrzymać płatności Medicare, dostawcy trwałego sprzętu medycznego, a także osoby zajmujące się protetyką, protetyką i zaopatrzeniem muszą uzyskać obligację w wysokości 50 000 USD.

Na szczególną uwagę zasługuje cała oferta ogólnokrajowa, która odbędzie się między 16 lipca 2019 r. A 18 września 2019 r. Każdy licytant z odpowiednią obligacją może wziąć udział w licytacji, po czym trzyletnia umowa zostanie przyznana umowa z uznanymi za kwalifikujących się.

Obecnie w Stanach Zjednoczonych jest sto trzydzieści konkurencyjnych obszarów. Każdy obszar obligacji konkurencyjnych wymaga 1 wadium. Dotyczy to również usługodawcy oferującego wszystkie szesnaście różnych wyświetlanych produktów. Jeśli jest wielu oferentów dla tego samego produktu obszaru obligacji, nadal przysługuje prawo do otrzymania oferty. Na przykład, jeśli jest pięciu lub więcej licytujących ten sam produkt, przedstawione zostaną co najmniej pięć umów. Jeśli jest mniej niż pięciu oferentów, przedstawione zostaną co najmniej dwa kontrakty.

Doświadczona niezależna agencja może pomóc w zabezpieczeniu tej i innych obligacji komercyjnych.